Blog

Reşimo

Bir insanın bir hareketi doğru bir şekilde yapabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:

  • Tam olarak ne başarmak istediğini bilmeli,
  • İstediği şeyi nasıl elde edeceğini bilmeli,
  • Başarmak istediği şeye ulaşabilecek güce sahip olmalı.

Ancak istediği şey belirgin değilse, ya da ne yapması gerektiğini bilmiyorsa, ya da bunu yapacak yeterli gücü yok ise kişinin başarılı olması mümkün değildir.

Bu hem fiziksel hem de manevi dünya için geçerlidir, çünkü fiziksel dünya ile manevi dünya arasındaki tek fark arzunun mutluluk duyması için nasıl kullanıldığıdır.

Yaradan dışında sadece bir tane Yaratılan vardır; “Mutlu olma arzusu”. Dolayısıyla yaratılışta olan her şey ya ışıktır ya da mutluluk, kap (Kli) ya da mutlu olma arzusu. Bu yüzden yapılacak herhangi bir doğru hareket her ikisiyle ilgili bilgi barındırmalı: Işık hakkında bilgi ve kap hakkında bilgi. Yani, manevi bir algı içerisinde olabilmek için bu iki şey hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Bunun nedeni manevi diyarda iki genel kavram vardır: Işık ve kap. Dolayısıyla kabın bir önceki haliyle ilgili olarak arkasından iki çeşit iz bırakır: Geçmişle ilgili anılar ve bilgi, buna “Reşimot” (İzlenim) denir. Dolayısıyla her kap içerisinde her zaman iki tane Reşimo (Reşimo: Reşimot’un tekil hali) hem ışıktan Reşimo hem de kaptanReşimo.

Işıktan kaynaklanan Reşimo kabın içine girip sonradan kaptan ayrılan ufak bir bölümdür. Kaba ait Reşimo ise kabın orijinal halinde iken sahip olduğu ama şimdi azalan perdesinin gücüdür. Dolayısıyla, şimdiki perdenin gücü kabın daha önce sahip olduğu perdenin gücü değildir, şu anda ise şimdi sahip olduğu perdenin gücüyle ilgili bilgi kapta kullanılabilir.

Dolayısıyla her kapta her zaman:

a) Kabın içinde olan ışığın Reşimo’su.

b) Kabın sahip olduğu perdenin Reşimo’su.

Bu her iki Reşimo tek bir Reşimot olarak kabul edilir. Herhangi bir davranışı yapabilmek için bu Reşimot’un kapta olması bir gerekliliktir. Zira eğer bir önceki hareketten sonra Kap’ta Reşimo kalmasaydı, kap ne isteyeceğini ve istediğini nasıl elde edeceğini bilemezdi. (bu durumu hafıza kaybı olup önceden ne yaptığını bilmeyen bir insana benzetebiliriz. Tüm davranışlarının karışık ve amaçsız olduğunu görürüz.)

Yaratılışın baştan sona geçirdiği tüm süreç Eyn Sof’un Malhut’unun çeşitli halleridir ve Or Makif (Saran Işık) vasıtasıyla zincirleme hallerden geçerken, içinde bir önceki haliyle ilgili Reşimo uyandırır. Bu Reşimo bir önceki halinden sonra içinde kalır.

Dördüncü safha ışıkla doludur ve kendisini alan olarak hisseder ve ışığı kısıtlama kararı verir. Işık ayrılır. Malhut içerisinde ışığın olduğu zamandan Reşimo kalır. Kısıtlamadan sonra ışık tekrar gelir. Malhut sadece Yaradan’a ihsan edebilme niyetiyle alabileceği kadar alma kararı verir. Bu hesaplama için şu bilgiyi kullanır:

Bir önceki halin ihsan etme için alma arzusunun Reşimo’su. Bu Reşimot’a göre MalhutRoş’ta (Baş-Kafa) hesaplamayı yaptıktan sonra, almaya karar verdiği miktarıGuf’a (Beden) alır. Kap almaya karar verdiği miktar kadar ışığı aldıktan sonra, Or Makif perdeye baskı yapar ve arındırır. Perde tekrar Pe’ye (Ağız) döner ve Partsufboşalır.

PerdePartsuf Galgalta’nın Pe’sine Tabur’dan yükselince, iç ışık (Or PinimiGalgalta’dan ayrılır ve Guf’un perdesinde arkasından ışıkla ilgili Reşimo bırakır. AncakMasah’ın gücüyle aldığı ışığa ait Reşimo geride kalmaz. Bunun nedeni Perdenin ışığı kısıtlama kararı almasıdır, böylelikle kendi gücünü geçersiz kılıp Reşimo’yu silmiş olur. Dolayısıyla bir önceki perdeye ait Reşimo kaybolur.

Perde tekrar Pe’de (Ağız) olduğundan üst ışığın kendisine alma isteği ile yaptığı baskıyı hisseder. Bu noktada tekrar Malhut’ta ışığı ihsan etme amacıyla alma arzusu doğar ancak bu yeni bir Reşimot’ladır.

Özet: Işığa ait Reşimo; “Işık Kap’dan ayrıldıktan sonra ışıktan geriye kalan bir parçadır.” Ve bu ikinci Partsuf’un doğumunun tohumu ve köküdür. Ve bu şekilde ışıklar üst dünyalardan aşağıdaki varlıklara uzanır. Şöyle ki gelişimin etkeni sadece Reşimo’nun vasıtasıyladır.

Reşimottan Doğan Partsufim (Partsuf’un çoğulu) ve Olamot (Dünyalar)

Olam Adam Kadmon:

Partsuf Keter – Galgalta – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu – 4.

Partsuf Hohma – A”B– Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu – 3.

Partsuf Bina – SA”G – Işığın Reşimosu – 3, Kabın Reşimosu – 2.

Partsuf Zer Anpin – MA”H – Işığın Reşimosu – 2, Kabın Reşimosu – 1.

Partsuf Malhut – BO”N – Işığın Reşimosu – 1, Kabın Reşimosu – 0.

Partsuf Nekudot de SA”G – Işığın Reşimosu – 2, Kabın Reşimosu – 2.

Olam Nikudim:

Partsuf  Katnut ( Küçüklük) – Işığın Reşimosu – 1, Kabın Reşimosu – 0.

Partsuf  Gadlut ( Büyüklük) – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu – 3.

 

Olam Atzilut:

Partsuf Keter – Atik – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu – 4.

Partsuf Hohma – Arih Anpin (A”A) – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu -3.

Partsuf Bina – Aba ve Ima (AV”I) – Işığın Reşimosu – 3, Kabın Reşimosu – 2.

Partsuf Zer Anpin – Zer Anpin (Z”A) – Işığın Reşimosu 2, Kabın Reşimosu 1.

Partsuf Malhut – Nukva – Işığın Reşimosu 1, Kabın Reşimosu 0.

 

Olam Beria:

Partsuf Keter – Atik – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu – 4.

Partsuf Hohma – Arih Anpin (A”A) – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu -3.

Partsuf Bina – Aba Ve Ima (AV”I) – Işığın Reşimosu – 3, Kabın Reşimosu – 2.

Partsuf Zer Anpin – Zer Anpin (Z”A) – Işığın Reşimosu 2, Kabın Reşimosu -1.

Partsuf Malhut – Nukva – Işığın Reşimosu 1, Kabın Reşimosu – 0.

 

Olam Yetzira:

Partsuf Keter – Atik – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu – 4.

Partsuf Hohma – Arih Anpin (A”A) – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu -3.

Partsuf Bina – Aba Ve Ima (AV”I) – Işığın Reşimosu – 3, Kabın Reşimosu – 2.

Partsuf Zer Anpin – Zer Anpin (Z”A) – Işığın Reşimosu 2, Kabın Reşimosu -1.

Partsuf Malhut – Nukva – Işığın Reşimosu 1, Kabın Reşimosu – 0.

 

Olam Asiya:

Partsuf Keter – Atik – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu – 4.

Partsuf Hohma – Arih Anpin (A”A) – Işığın Reşimosu – 4, Kabın Reşimosu -3.

Partsuf Bina – Aba Ve Ima (AV”I) – Işığın Reşimosu – 3, Kabın Reşimosu – 2.

Partsuf Zer Anpin – Zer Anpin (Z”A) – Işığın Reşimosu 2, Kabın Reşimosu -1.

Partsuf Malhut – Nukva – Işığın Reşimosu 1, Kabın Reşimosu – 0.

 

Dünyaların Perdesinin Reşimotunun Bayağılığı

Olam Keter – Olam Adam Kadmon – 4

Olam Hohma – Olam Atzilut – 3

Olam Bina – Olam Beria – 2

Olam Zer Anpin – Olam Yetzira – 1

Olam Malhut – Olam Asiya – 0

 

Olam Asiya’dan sonra hiç Reşimot kalmadı. Olam Atzilut’un Malhut’u Partsuf AV”I’ye yükselir ve yeni bir Partsuf doğurur. Bu Partsuf’a “İlk İnsan” ya da “Adam Kadmon” denir. Kırılan en küçük Kap’da ki en küçük Reşimo kişinin maneviyata olan özlemidir ve “kalpteki nokta” olarak adlandırılır. Bu Reşimot dünyamızdaki bazı insanların içerisinde yer alır ve kişi onları ışıkla doldurana kadar kişiyi rahat bırakmaz.

Var oluşun yukarıdan aşağıya olan sürecinde kişinin aşağıdan yukarıya çıkacağı seviyeler oluşturulmuştur. Dolayısıyla insan herhangi bir manevi basamağa ulaşınca içinde üst seviyeden kaynaklanan Reşimot ortaya çıkar ve insan bu şekilde maneviyatın basamaklarından yukarıya çıkar.

Ayrıca bizim dünyamızda var olan bir insana açılan Reşimot vardır. Ve aynı şekilde kişiye kapalı olan Reşimot vardır; kişi bu Reşimot’la çalışarak bizim dünyamızdan manevi dünyaya yükselir.

 

Kaynak : http://www.kabala.info.tr/kutuphane/ust-dunyalarin-yapisi/5-resimo/

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Şimdi Ara
Open chat
Yardıma mı İhtiyacınız Var ?
Size nasıl yardımcı olabilirim ?