Blog

Ezoterizm Dinler İnançlar ve Kabala

1.Ezoterizm

Ezoterizm, asıl gerçeklerin yalnızca anlayabilecek yetenek ve bilgide olanlara bildirileceği görüşü üzerine temellenen bir öğreti sistemidir. Arapça ve eski türkçede “batıniyye”, Fransızca da “esoterisme” karşılığında olan bu kavram yeni türkçede “içrekçilikle” karşılık bulmaktadır.

2.Dinler ve inançlar

“İnsanlığın birlik temeli insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri gelişerek süregelen inanç sistemlerindedir” der Pike ve “bütün dinler temellerini hep monoteistik bir algı üzerinde oluşturmuşlar ve doğayı da Yaratan’ın planı, amacı ve oluşumu olarak görmüşlerdir” demektedir.
Dolayısı ile bu anlatımda da din ve inançların temelinde varlık sebebini sorgulama, anlamlandırma, korkuların üstesinden gelme gibi bir çok nedenler vardır. Sonunda hep her şeye egemen bir güç aranır ve bir anlamda tek olan bir güce doğru insan
hareket eder.

3.Sembolizm ve mitler

Dinlerin, inançların kendilerini ifade ederken kullandıkları semboller de aslında
çoğu zaman bir düşüncenin fiziksel ifadesidir. Bu semboller kelimeler, kişiler, objeler, şekiller, renkler ve sayılar gibi şeyleri içermektedir.

Ve sembolizm yine bilindiği gibi belli tarif ve yönlendirişlerde bulunmak için aynı zamanda bir araçtır. Özellikle dinsel, felsefi konular için soyutu somuta dökmek için ideal bir araçtır. Yine özellikle antik dönemlerde
sembolizm gizliliği korumak ve daha derin bir anlamı açabilmeye araç olarak kullanılmıştır. “Bir mit ya da bir sembol olmaksızın ezoterik öğretilere ulaşmanın yolu yoktur”. Buradan hareketle “sembol” adeta içrek ilerleyişler için “ruhtur”. Mit ise, sembolik iletişim formudur.
Bu form ilahilik ve insan, yaratılışı açıklama girişimleri, insanın ve dünyanın durumu üzerine inşa edilmiştir.
Evrenseldir ve kültürlere göre farklılık gösterir. Mit aslında doğrunun bir önceki basamağıdır. Bütün deneyimlerin geçici yansımaları vardır. Mitsel anlatımlar zamanı ve mekan olmayan geçerliliğe sahiptir.

4.Giz

Antik gizler, dini ve felsefi bilgide öğretilen seçkinliğe gizli katılımdır. Giz bir ilahi varlığın, ölümsüz insanın, ilahi adalet, etki ve değerin tarif edilemez anlatımıdır.
Giz ilahiye olan yakınlığın sunduğu bir kurtuluş formunu hedefleyen ve bu form üzerine verilen
özel karara bağlı bir kişisel din formudur.

5.Kabala

Ezoterik oluşumların bazılarının mistik arka planı kabaladır. Özellikle ilahi içerikli
metinlerde hep iki temel yorum çeşidi görmek mümkündür. Bunlardan biri a.literal yorum. Bu tür yorumda metin yazıldığı şekli ile algılanır.

Ve kelimeler sadece kendi kısıtlı anlamlarında ele alınırlar. İkinci tür yorumsa b.metaforik yorumdur.
Burada da metnin sadece kelime anlamlarına bağlı kalıp bir yorumlama değil de, üzerinde taşıdığı ve aynı
zamanda işaret ettiği bir çok arka planı ile ele alınıp değerlendirilmektedir. Bu ikinci tür
genelde kabalistlerin metin yorumlama biçimidir. Bu tarz bir yorum biçimini kabala genelde asırlar içinde geliştirmiştir. Tora (Tevrat) günümüzde kutsal kitap olarak var olan
kitabın ilk beş bölümüdür. İnanca göre (Musa’nın beş kitabıdır). Nev’im ise peygamberlik
yazılarıdır. Ket’uvim ise sadece yazılardır bunların hepsi bir arada Tanah’ı yani son bölümde İncil-Yeni Antlaşmanın bulunmadığı ve hristiyanların Eski Antlaşma dediği bölümü oluşturur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Şimdi Ara
Open chat
Yardıma mı İhtiyacınız Var ?
Size nasıl yardımcı olabilirim ?